Nyttig info
 
 

Undervisningsmidler

Eleverne skal selv købe papir og skriveredskaber - papiret kan købes i gymnasiets bogkælder. Skolen stiller lærebøger til rådighed og også online-ordbøger i alle fremmedsprog.

I mange fag er den bærbare computer et vigtigt arbejdsredskab, og derfor anbefaler vi, at eleverne anskaffer sig en. Derudover råder vi til, at eleverne venter med at anskaffe lommeregner eller matematikprogram til computeren, indtil de er startet på gymnasiet. Valget af hjælpemidler i matematik afhænger nemlig af, hvilket niveau de forventer at afslutte matematik på. Når eleverne er startet, vil de få den nødvendige vejledning.

SU 

Elever kan søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis de er over 18 år. Man er berettiget til SU i kvartalet efter, man er fyldt 18 år, og man kan tidligst søge en måned før. Læs mere på www.su.dk.

Yderligere støtte

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan elever finde økonomisk støtte til udgifter som fx udlandsophold, fritidsaktiviteter og nye projekter. Læs mere på www.legatbogen.dk.

tilskud til transport

Elever kan søge om tilskud til transport, hvad enten det drejer sig om Ungdomskort (buskort/togkort), eller de kører i egen bil. Læs mere på www.ungdomskort.dk. Se også orienteringen på trafikselskabernes hjemmesider www.nordjyllandstrafikselskab.dk eller www.midttrafik.dk - her kan du også finde de aktuelle køreplaner.

Om rejser & ekskursioner

Undervisningen på Mariagerfjord Gymnasium er gratis. Der er dog deltagerbetaling for en række aktiviteter uden for skolen. Det gælder oplevelsesturen for 1. klasserne, ekskursioner og studierejser. Alle elever får mulighed for at deltage i oplevelsesturen og at komme på en studierejse, mens antallet af ekskursioner varierer fra klasse til klasse. 

Oversigt over forskellige typer rejseaktiviteter og prislofter fra 1/1 2019:

Indgang Bemærkninger / Studieretning Prisloft       
Hf    2.200 kr.
Htx 5-dages studierejse Europa 5.000 kr.
Stx - Science 5-dages studierejse Europa 5.000 kr.
Stx - Musik 5-dages studierejse Europa 5.000 kr.
Stx - Samfundsfag +Mat 14-dages udveksling Brasilien (en klasse)  12.000 kr.
Stx - Samfundsfag +Eng 14-dages udveksling USA (en klasse) 12.000 kr.
Stx - Samfundsfag
(evt. tredje klasse - efter lodtrækning) 
5-dages studierejse Europa 5.000 kr.
Stx - Sprog 2.g: 8/14-dages sprogskole/udveksling i engelsktalende land
3.g: Sprogskole m. privat indkvartering, 2. fremmedsprog
12.000 kr.


Betalingen til rejser foregår via Safeticket.dk.

Forsikring


Vedr. forsikring