Gymnasiet som arbejdsplads
 
 

Fire gode grunde til at søge en stilling på gymnasiet:

1. Vi har en interessant profil

Mariagerfjord Gymnasium er hele kommunens gymnasium. Kommunen har ca. 42.000 borgere og dækker et stort areal fra Arden i Nord, Øster Hurup i nordøst, Mariager i Syd og Hobro i sydvest.

Vi har følgende ungdomsuddannelser: Stxhf, htx og vhf (visiteret hf). Et af de centrale punkter i vores værdisæt er, at så mange som muligt af en gymnasieårgang gennemfører deres studentereksamen, og at deres eksamensresultat bliver så godt som muligt. 

Vores profil er yderligere karakteriseret ved:

  • Engagement i miljø og bæredygtighed. Fx har skolen et solfangeranlæg med synlige data, der kan inddrages i undervisningen.
  • Kreativitet med mange aktiviteter inden for drama, billedkunst, musik.
  • Samarbejde med virksomheder, myndigheder og institutioner i nærområdet.
  • Fokus på internationalt samarbejde. Vi samarbejder med skoler i både Europa, Brasilien og USA.

Du kan læse gymnasiets værdier og visioner her.

2. Et godt kollegialt & fagligt fællesskab

Når du træder ind ad døren til lærerværelset, møder du en flok engagerede lærere. Konstant faglig udvikling i lærergruppen sikres gennem efter- og videreuddannelse, samarbejde og vidensdeling i faggrupper og på tværs af faggrupper. Internt på gymnasiet afholder vi pædagogiske dage, hvor der udbydes en række workshops og aktiviteter. Du kan se vores organisationsplan her.

Du får naturligvis udleveret en bærbar computer, der er et uundværligt arbejdsredskab - både i undervisningen og i den digitale kommunikation via Lectio og Office 365. 

Derudover har gymnasiet sit eget fitnessrum til fri afbenyttelse for alle ansatte. Vi har også en aktiv personaleforening, der arrangerer sociale aktiviteter i løbet af året - med stor opbakning fra alle. Desuden mødes personalet i flere uformelle grupper som fx den populære fredags-kageklub, strikkeklubben og fælles idræt efter skoletid.   

3. Motiverede elever og gode naboer

Som lærer på Mariagerfjord Gymnasium vil du opleve, at vores elever er motiverede og engagerede både fagligt og socialt. Eleverne har et meget lavt sygefravær, og de vægter ansvar og faglighed højt. Mange er aktive i de forskellige elevudvalg som fx elevrådet, miljørådet og GYM4INDIA, og hvert år opfører eleverne en musical, der samler hele gymnasiet.

Naboskabet med Hobro Idrætscenter, Hobro Tennisklub og Hobro IK giver særligt gode muligheder for idrætsundervisningen, ligesom beliggenheden ved Hobro Østerskov med fordel kan inddrages i fx naturfag, idræt og billedkunst.

4. Attraktivt område

De senere år har kommunen fået en del tilflyttere fra Aarhus- og Aalborgområdet blandt andet på grund af relativt lave grund- og ejendomspriser og de mange byggegrunde med kontakt til fjord og skov. Er du bosat i Mariagerfjord Kommune, vil du opleve, at det er et godt område for alle aldre. Kommunens fire mindre provinsbyer tilgodeser hverdagens behov for offentlig service, daginstitutioner, skoler, kulturliv og fritidsfaciliteter.

Hvis du pendler, ligger Hobro også centralt. Beliggenheden tæt ved motorvej E45 betyder, at transporttiden fra Hobro til Aalborg eller Aarhus er cirka en time, og mange lærere benytter sig af samkørselordninger. At pendle med tog til Hobro er også en mulighed med to afgange i timen.

Du kan se skolens beliggenhed på Google Maps her.