Resultatlønskontrakt 2018/19
 
 

Rektors og den øvrige ledelses indsatsområder ift. Resultatløn 2018-2019


Indsatsområder knyttet til Basisrammen (100 %)

 • Løfteevne (vægt 25 %)
 • Kvalitetssikring (vægt 25 %)
 • Analyse af mulighederne for at indgå et fremtidigt Campussamarbejde (vægt 25 %)
 • Fortsat politisk indsats med henblik på at opnå enten en forsøgsstatus eller en permanentgørelse af den visiterede hf (vhf) (vægt 25 %)


Indsatsområder knyttet til Ekstrarammen (100 %)

 • Fortsat fokus på elevtrivsel og dialog (vægt 10 %)
 • Gennem målrettet indsats mod fravær at sikre en lav frafaldsprocent (vægt 15 %)
 • Kollegial supervision (vægt 20 %)
 • Medarbejderfravær - fortsat fokus på korttidsfravær (fravær på sammenhængende 4 dage eller derunder) som udtryk for medarbejdertrivsel (vægt 15 %)
 • Hf-indsats (vægt 10 %)
 • Støtte- og talentinitiativer (vægt 10 %)
 • Fortsat reform implementering og justering af initiativer fra reformens første år (vægt 20 %)


Arkiv

Skoleåret 2017-2018

 • Se indsatsområder i forbindelse med resultatløn 2017-2018 her.
 • Se målopfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-2018 her.

Skoleåret 2016-17

 • Se indsatsområder i forbindelse med resultatløn 2016-2017 her.
 • Se målopfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2016-2017 her.

Skoleåret 2015-16

 • Se indsatsområder i forbindelse med resultatløn 2015-2016 her.
 • Se målopfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 her.
Skoleåret 2014-15
 • Se indsatsområder i forbindelse med resultatløn 2014-2015 her.
 • Se målopfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 her.