Valg af studieretning

 
tirsdag D. 03. september 2019, kl. 09.19
Hvilken studieretning skal man lige vælge…? Eleverne i 1.stx står over for en stor og måske svær beslutning, og derfor har gymnasiet planlagt en række aktiviteter, så de kan blive afklarede inden det endelige valg.

Alle elever i 1.stx er nu godt i gang med grundforløbet, men om kort tid skal de foretage nogle betydningsfulde valg. De skal genvælge 2. fremmedsprog, og de skal vælge, hvilken studieretning de vil følge resten af gymnasietiden. Se de mulige studieretninger her.

Skolen har planlagt forskellige aktiviteter, der leder frem mod disse valg. Aktiviteterne er beskrevet nedenfor, så I kan følge med i, hvad der foregår:HVAD? Selv-evalueringsmodul
HVORNÅR? Mandag d. 9. september

Et modul til at overveje med sig selv, hvordan det egentlig er gået indtil videre, og hvor interesserne ligger. Evalueringen foregår først med et fælles oplæg i skolens fællessal efterfulgt af klassevis selvrefleksion sammen med klassens teamlærere. Som afslutning på modulet vælger eleverne 3 studieretninger, de gerne vil præsenteres for.HVAD? Præsentation af studieretninger
HVORNÅR? Uge 38

Eleverne får lov til at vælge 3 studieretninger, hvor de har et modul med hver studieretning på hver sin dag:

  • Fag, niveauer, varianter og valgmuligheder
  • Hvordan foregår undervisningen, hvad forlanges der (mundtligt og skriftligt)
  • Hvad kan den enkelte studieretning føre til (uddannelser, job)

Frist for tilmelding i Lectio mandag d. 9. september kl. 12.00.HVAD? Præsentation af 2. fremmedsprog
HVORNÅR? Uge 38

Alle elever følger i grundforløbet et valgt 2. fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk). Vi giver imidlertid eleverne mulighed for at genoverveje valget og afholder to orienterings-moduler, hvor eleverne skal opleve de to andre sprog, som skolen udbyder.HVAD? Studievalg Nordjylland orienterer om videregående uddannelser
HVORNÅR? Tirsdag d. 17. september

Studievalg Nordjylland er det regionale vejledningscenter for videregående uddannelser og tilknyttede karrieremuligheder. Læs mere om Studievalg Nordjylland her.HVAD? Informationsaften med forældre
HVORNÅR? Onsdag d. 18. september kl. 19-21

Arrangementet starter med fælles information i skolens fællessal. Herefter er der boder med de forskellige studieretninger, hvor man kan stille spørgsmål til lærere og ældre elever. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage.HVAD? Smagsprøve på undervisning
HVORNÅR? Uge 39

Alle elever skal vælge en studieretning, hvor de følger et forløb med tre moduler på tre dage efter hinanden. I de tre moduler er der ”almindelig” undervisning i studieretningens fag.

Frist for tilmelding i Lectio torsdag d. 19. september kl. 23.00.HVAD? Matematik-screening
HVORNÅR? Mandag d. 30. september

Det er lovbundet at foretage en matematik-screening. Vi laver den som en digital prøve, der afholdes samtidigt for alle klasserne. HVAD? Evalueringssamtale
HVORNÅR? Uge 40

En individuel samtale, hvor hver elev får lejlighed til at tale med en elevvejleder. Formålet er at klarlægge elevens ønsker og overvejelser bag studieretningsønsket. Inden samtalen har elevvejlederen snakket med nogle af elevens lærere og set resultatet af matematik-screeningen.

Individuel tid meddeles i Lectio.HVAD? Valg af studieretning
HVORNÅR? Uge 41

Alle elever skal vælge den studieretning, de helst vil gå på. De skal også vælge en alternativ studieretning, hvis det ikke kan lade sig gøre at opfylde ønsket, fx hvis der er for få, der har samme ønske.

Frist for valg er mandag d. 7. oktober i Lectio.HVAD? Nye klasser
HVORNÅR? Uge 43-44

Vi forventer at kunne offentliggøre de nye klasser i uge 43. Mandag d. 4. november samles de nye klasser i et modul for at hilse på hinanden og det nye lærerteam. Desuden planlægges starten på studieretningsforløbet herunder introturen i uge 46.HVAD? Studieretningsforløbet starter
HVORNÅR? Uge 46

De nye klasser og det nye skema er i funktion. De nye studieretningsklasser tager på introtur til Nørgaards Højskole i Bjerringbro.