Oplev gymnasiet

 
fredag D. 04. januar 2019, kl. 13.23
Lige nu spekulerer en del unge sikkert på, hvad de skal lave efter 9. eller 10. klasse. Mulighederne er mange, tvivlen kan være stor, og derfor inviterer Mariagerfjord Gymnasium til orienteringsmøde lørdag d. 12. januar.

Lørdag d. 12. januar kl. 10.30 inviterer gymnasiet til orienteringsmøde for alle, der vil høre om uddannelserne i 2019 og ikke mindst opleve stemningen på skolen.

- Tidligere har vi gjort meget ud af at præsentere de enkelte studieretninger på orienteringsmødet, men med gymnasiereformen er dét gledet i baggrunden. De nye elever skal nemlig først vælge studieretning, når de ER startet på gymnasiet, hvor de vil blive informeret om deres muligheder, fortæller rektor Jette Engelbreth og fortsætter:

- Derfor bliver orienteringsmødet en smule anderledes i år, da vi i stedet vil give en fornemmelse af, hvordan det er at gå på Mariagerfjord Gymnasium. Vi vil vise eksempler på skolens levende og aktive studiemiljø, og man kan møde flere forskellige elevudvalg som fx miljørådet, elevrådet, festudvalget og eleverne bag musicalen. Vores elever kan utrolig meget inden for alle områder, og de får lov til det, fordi vi møder dem med en grundlæggende tillid på gymnasiet.

Ud over gymnasieelever kan man selvfølgelig også møde lærere og elevvejledere, der gerne svarer på spørgsmål og hjælper med at skabe overblik over gymnasiets uddannelser. Desuden giver eleverne bag årets skolemusical en smagsprøve på forestillingen ”Og de levede lykkeligt…”, der har premiere d. 22. januar.

Sprogrejser til udlandet

På orienteringsmødet kan interesserede også høre om gymnasiets sproglige fag og internationale tilbud. Blandt andet er det blevet besluttet, at de sproglige stx-studieretninger fremover skal indeholde en udvekslingsrejse til USA i 2.g, og i 3.g skal eleverne rejse med deres 2. fremmedsprog til enten Tyskland, Spanien eller Frankrig, hvor de bliver privat indkvarteret og skal på sprogskole. På den måde får de grammatikken og nye gloser ind under huden, når de skal begå sig i det fremmede land.

De elever, der er sultne efter at lære sprog på et højt niveau, har desuden mulighed for at følge det frivillige kursus i Cambridge English på gymnasiet. Derudover vil Mariagerfjord Gymnasium snart kunne tilbyde undervisning, som forbereder tyskelever til sprogtesten, Goethe Zertifikat Deutsch. Sprogcertifikatet i tysk er internationalt anerkendt og adgangsgivende til mange universiteter i tysktalende lande.

Hvad kan jeg blive?

Valg af ungdomsuddannelse hænger selvfølgelig sammen med, hvad man drømmer om at blive. Selvom man starter på gymnasiet efter sommerferien, behøver man ikke have et endeligt svar parat, beroliger Jette Engelbreth:

- I løbet af gymnasietiden bliver eleverne vejledt og præsenteret for forskellige muligheder. Fx har eleverne i 2.hf netop været i praktik i Mariagerfjord Kommune, og 1.hf havde for nylig besøg af hf-studenter fra gymnasiet, der fortalte, hvad de har brugt deres uddannelse til. På den måde får eleverne øjnene op for, hvordan deres viden kan bruges i praksis.

Gymnasiet har desuden indgået et nyt samarbejde med Aalborg Universitet om et projekt, der skal vise eleverne, hvordan Matematik A bruges på økonomiuddannelsen. I løbet af de næste år skal gymnasieelever fra Hobro besøge universitetsuddannelsen, hvor eleverne vil deltage i forelæsninger, der udfordrer deres matematiske færdigheder. Målet er at give eleverne en positiv oplevelse med faget og lette elevernes overgang til videregående samfundsvidenskabelige uddannelser.

Skolestart 2019

Til orienteringsmødet vil der være informationer om gymnasiets uddannelser, der bliver udbudt i 2019. Er man forhindret i at deltage i orienteringsmødet, er det muligt at booke et besøg på tlf. 98 52 08 55 og lave en aftale om at se gymnasiet og mødes med en gymnasieelev og elevvejleder på et andet tidspunkt.

I 2019 udbyder Mariagerfjord Gymnasium:

Hf: En toårig gymnasial uddannelse, hvor eleverne vil opleve anvendelsesorienteret undervisning, projekt- og praktikforløb og ”lektie light”, som integrerer lektierne i undervisningen. Hf-elever får ikke standpunktskarakterer, men derimod løbende individuel, faglig vejledning. I 2019 kan nye hf-elever vælge mellem to fagpakker, Relation og Aktion, og derved målrette uddannelsen med henblik på at læse videre på fx seminariet, sygeplejerskeuddannelsen eller politiskolen. Læs mere om hf her.

Stx: En treårig uddannelse, der starter med et grundforløb, som er fælles for alle nye stx-elever. Herefter vælger eleverne en studieretning, de følger resten af gymnasietiden, og som former uddannelsen efter deres interesser og drømme om en videregående uddannelse. I 2019 kan eleverne på Mariagerfjord Gymnasium vælge mellem ni studieretninger inden for naturvidenskab, musik, samfundsfag eller sprog. Læs mere om stx her.

Visiteret hf: Vhf er gymnasiets særlige uddannelse for unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder. Ansøgning om optagelse sker ved at udfylde et ansøgningsskema på gymnasiets hjemmeside, www.mf-gym.dk, eller ved at aftale et møde med elevvejleder Karen Inge Taasti. Ansøgningerne behandles af et visitationsudvalg, der består af repræsentanter fra Mariagerfjord Gymnasium og Mariagerfjord Kommunes Skoleforvaltning. Læs mere om vhf her.