Selvlysende bakterier

 
fredag D. 16. marts 2018, kl. 14.20
Elever var iført hvide kitler og plastikhandsker, da de skulle lave et kompliceret forsøg med gensplejsning af colibakterier. Hvis gensplejsningen lykkedes, ville bakterierne lyse i mørke.

Vi har lavet et eksperiment, hvor målet har været at indsætte et gen, der danner et grønt fluorescerende protein, fra en vandmand ind i en bakterie. Ved at indsætte dette gen i bakterien har vi fået lavet en bakterie, som er selvlysende, når den bliver udsat for UV-lys.

Det har været spændende at prøve at opformere en bakteriekoloni, dog skulle bakterierne destrueres kort tid efter, da det er en transgen organisme, og myndighederne ikke vil risikere dannelsen af en ny colibakterievariant. Destruktionen foregik i en trykkoger, en autoklave, som kunne opvarme indholdet til 120 grader og et tryk på 10 bar.

- Hilsen 2.X (BT) og Bi3

Her ses et billede af den vellykkede gensplejsning, hvor bakterierne fremstår som selvlysende kolonier:

Gensplejsning