Valg af studieretning på stx

 
fredag D. 08. september 2017, kl. 11.03
Kunstnerisk fag, 2. fremmedsprog, studieretning…? Eleverne i 1.stx står over for nogle store og måske svære valg. Derfor har gymnasiet planlagt en række aktiviteter, så eleverne kan blive afklarede inden det endelige valg.

Alle elever i 1.stx er nu godt i gang med grundforløbet, men om kort tid skal de foretage nogle betydningsfulde valg. De skal genvælge kunstnerisk fag og 2. fremmesprog, og de skal vælge hvilken studieretning, de vil følge resten af gymnasietiden.

Skolen har planlagt forskellige aktiviteter, der leder frem til disse valg. Disse aktiviteter er beskrevet nedenfor, så både eleverne og deres pårørende kan følge med i, hvad der foregår:


HVORNÅR? Uge 37 og 38  
HVAD? Alle elever deltager i 6 præsentationsmoduler med: 

  • Billedkunst C
  • Musik C
  • Drama C
  • Fransk som 2. fremmedsprog
  • Spansk som 2. fremmedsprog
  • Tysk som 2. fremmedsprog

Valget af kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog skal være i overensstemmelse med valget af studieretning, fx musik, hvis man vil have en studieretning med Musik A, og tilsvarende, hvis man vil have en studieretning med Fransk, Tysk eller Spansk som studieretningsfag på A-niveau.

Eleven skal (gen)vælge kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog i Lectio senest den 3. oktober.


HVORNÅR? 26. september kl. 19-21
HVAD? Infoaften med forældre

Arrangementet starter med fælles information i Salen om de forskellige studieretninger, hvad man skal vælge efter og hvilke konsekvenser, det kan have. Herefter er der boder med de forskellige studieretninger, hvor man kan stille spørgsmål til lærere.

Tilmelding i Lectio senest den 20. september.


HVORNÅR? 29. september
HVAD? Studievalg Nordjylland orienterer om videregående uddannelser i klasserne

Studievalg Nordjylland er det regionale vejledningscenter for videregående uddannelser og tilknyttede karrieremuligheder. Læs mere om Studievalg Nordjylland her.


HVORNÅR? Uge 39    
HVAD? Præsentation af studieretninger

Hver elev får lov at vælge 3 studieretninger. Derefter et modul med hver studieretning på hver sin dag:

  • Fag, niveauer, varianter og valgmuligheder
  • Hvordan foregår undervisningen, hvad forlanges der (mundtligt og skriftligt)
  • Hvad fører den til (uddannelser, job, glæde)

Frist for tilmelding i Lectio mandag den 11. september.


HVORNÅR? Uge 39
HVAD? Selvevalueringsmodul

Et modul til at overveje med sig selv, hvordan det egentlig er gået indtil videre, og hvor interesserne ligger. Evalueringen foregår efter en model, som teamlærerne præsenterer og hjælper med. Det foregår klassevis. 


HVORNÅR? Uge 38 + 39
HVAD? Matematik-screening

Det er lovbundet at foretage en matematik-screening. Vi laver den som en digital prøve, der afholdes klassevis i et matematik-modul.


HVORNÅR? Uge 40
HVAD? Prøve på undervisning

Alle elever skal vælge 1 studieretning, hvor de følger et forløb med 3 moduler på tre dage efter hinanden. I de 3 moduler er der ”almindelig” undervisning i studieretningens fag.

Frist for tilmelding i Lectio torsdag den 28. september kl. 12.00.


HVORNÅR? Uge 40 og 41 
HVAD? Evalueringssamtale

En individuel samtale, hvor hver elev får lejlighed til at tale med en elevvejleder og sin dansklærer. Formålet er at klarlægge elevens ønsker og overvejelser bag studieretningsønsket. Inden samtalen har dansklæreren og elevvejlederen snakket med nogle af elevens lærerne og set resultatet af matematik-screeningen.

Individuel tid meddeles i Lectio.


HVORNÅR? Uge 41    
HVAD? Valg af studieretning

Alle elever skal vælge den studieretning, de helst vil gå på. De skal også vælge en alternativ studieretning, hvis det ikke kan lade sig gøre at opfylde ønsket, fx hvis der er for få, der har samme ønske.

Frist for valg er torsdag den 12. oktober i Lectio.


HVORNÅR? Uge 45    
HVAD? Nye klasser

Vi forventer at kunne offentliggøre de nye klasser i uge 45 – samtidig med skemaet for resten af skoleåret. Kort tid derefter samles de nye klasser i et modul for at hilse på hinanden og det nye lærerteam. Desuden planlægges starten på studieretningsforløbet.


HVORNÅR? Uge 46    
HVAD? Studieretningsforløbet starter

De nye klasser og det nye skema er i funktion og klasse-ryste-sammen aktiviteterne går i gang.