Pædagogisk (fri)dag

 
fredag D. 08. september 2017, kl. 10.07
I anledning af pædagogisk dag i mandags havde alle elever på Mariagerfjord Gymnasium fri. Men hvad er det der pædagogisk dag egentlig for noget? Her kan du finde ud af, hvad det går ud på.
Af Ellis van den Brink

Kaffemaskinen kører på højtryk mandag morgen kl. 07.59, ét minut før lærernes pædagogiske dag starter. Dagen byder på oplæg og diskussion ved Niels Jørgen Olesen med titlen ”Hvordan passer jeg på mig selv som underviser?” Oplægget efterfølges af forskellige workshops, som den enkelte lærer selv vælger, om eksempelvis ’Elevaktiverende undervisning’ eller ’Skriftlighed og hvordan eleverne inddrages mere i læringsprocessen’. Derudover krydres dagen selvfølgelig med en kaffepause i ny og næ.

Men hvad er pædagogisk dag så egentlig?

Her kommer vicerektor Søren Munthes svar på spørgsmålet:

- Vi vil gerne se på, hvordan vi kan gøre undervisningen mere interessant for eleverne. Lærerne kan blive inspireret til at se, hvordan de kan lave nogle nye og spændende ting, som de kan afprøve i deres undervisning. Lærerne kan også få tid til at forberede præsentationer, de skal lave til de nye 1. g’ere, så eleverne ved lidt mere om, hvad fag som tysk og spansk går ud på, når man går på gymnasiet.

Går det an bare at give eleverne fri?

Søren garanterer, at de får det antal timer, de skal have i løbet af skoleåret.

- En fridag giver også eleverne mulighed for at lave nogle skriftlige opgaver eller få læst op på noget, de ikke har fået læst. De kan også klare de ting, de ellers ikke kan nå i hverdagen, som at gå til tandlæge eller lignende.

Er det planlagt, at det er mandag efter Ambu-weekenden?

- Nej, det er er ganske tilfældigt, påstår Søren, der dog ikke kan garantere, at pædagogisk dag også bliver afholdt mandag efter Ambufesten næste år.