Htx 2020
 
 

Htx strækker sig over tre år. De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle nye htx-elever. Her bliver du introduceret til htx-uddannelsens faglige og metodiske profil og vejledt om dine muligheder. Efter grundforløbet vælger du en studieretning, der former din htx-uddannelse i en bestemt retning. I 2020 kan du vælge mellem tre htx-studieretninger:

Det er vigtigt at understrege, at der skal være et vist antal elever, før en studieretning oprettes! 

Iværksætteri

> På studieretningen lærer du at arbejde innovativt og bliver klogere på, hvordan man udvikler, fremstiller og markedsfører produkter i en virksomhed.

Teknologi A, Matematik A

Science

> For dig, der er interesseret i fysiske fænomener og matematiske sammenhænge og drømmer om at blive ingeniør eller på anden måde arbejde med naturvidenskab.

Fysik A, Matematik A 

Kommunikation

> Reklamevideoer, markedsføring og målgruppeanalyse er keywords for dig, som gerne vil arbejde med kommunikation og meningsdannelse i alle slags medier.

Kommunikation & IT A, Samfundsfag B

Andre Fag på htx 

Udover studieretningsfagene skal du også en række obligatoriske fag:

  • Fag på A-niveau: Dansk og Teknikfag
  • Fag på B-niveau: Engelsk, Idehistorie, Matematik, Fysik, Kemi og Teknologi
  • Fag på C-niveau: Kommunikation & IT, Samfundsfag og Biologi

Du skal også have valgfag, og her udbyder gymnasiet en lang række fag på forskellige niveauer. Nogle af de obligatoriske fag kan du vælge på et højere niveau, fx Engelsk og Biologi. Andre fag findes kun som valgfag, fx Erhvervsøkonomi, Innovation og Design & Arkitektur. Du kan se en oversigt over de mulige valgfag her.